Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Pogranicza z siedzibą w Ropie zwraca się z zapytaniami ofertowymi o podanie cen przygotowania i realizacji tablic i plansz informacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Edukacja przyrodnicza i ochrona awifauny Pogranicza Polsko – Słowackiego”
Szczegóły zapytania ofertowego do pobrania w załącznikach.


zapytanie ofertowe 1.08 – Kopia
zapytanie ofertowe 2.08