Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Pogranicza z siedzibą w Ropie zwraca się z zapytaniami ofertowymi o podanie cen przygotowania i realizacji tablic i plansz informacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Edukacja przyrodnicza i ochrona awifauny Pogranicza Polsko – Słowackiego”
Szczegóły zapytania ofertowego do pobrania w załącznikach.

Czytaj dalej